Zadania Ponadprogramowe

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Myśliszewicach
Budowa parkingów wokół budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia
Rozbudowa budynku Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko o jadalnię z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części zaplecza sali gimnastycznej na zaplecze kuchenne i socjalne. Remont sali gimnastycznej.
Rewitalizacja Domu Kultury w Jedlni-Letnisko
Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi wraz z budową chodnika Groszowice Wrzosów – Myśliszewice (nad lasem do cmentarza)
Projekt i budowa dwóch sal lekcyjnych przy szkole w Natolinie
Projekt i budowa czytelni w Groszowicach
Modernizacja ulicy 1-Maja (wł. PKP) na odcinku od ul. Staroradomskiej do Chopina
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jedlnia-Letnisko
Modernizacja Klubu Rolnika w Aleksandrowie
Modernizacja SUW (zakup pieca, zakup pomp, zakup wodomierzy, renowacja studni)
Przejęcie od PKP linii oświetleniowej przy ul. 1-Maja i pl. Piłsudskiego w Jedlni-Letnisko
Regulacja stanu prawnego drogi Piotrowice - Myśliszewice
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na odcinku drogi 737 Siczki – Antoniówka
Działania na rzecz wsparcia rozwiązań ekologicznych np. wyznaczanie odpowiednich miejsc na zbiórkę odpadów, porządkowanie terenów zielonych
Utwardzenie placu manewrowego przy OSP w Jedlni-Letnisko
Organizacja salki internetowej w Groszowicach
Pozyskanie terenu kolejowego na długości od targowiska do pl. Piłsudskiego z przeznaczeniem na parking oraz inny cel społeczny
Budowa chodnika od targowiska do przejazdu kolejowego w porozumieniu z PKP oraz Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Modernizacja ul. Cmentarnej wraz z ul. 1000-lecia