Wójt Piotr Leśnowolski o placu targowym

targZachęcamy do przeczytania informacji wójta Piotra Leśnowolskiego na temat placu targowego w Jedlni-Letnisku.

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Jedlnia-Letnisko!

          Plac targowy w Jedlni-Letnisko jest znany wszystkim – zarówno robiącym tu zakupy mieszkańcom gminy, jaki i kupcom. Teren, na którym znajduje się plac targowy, do niedawna był w formalnym posiadaniu spółki PKP S.A., natomiast nasza gmina była jedynie jego użytkownikiem. Z tego powodu nie mogliśmy przeprowadzić na tym terenie żadnych prac modernizacyjnych. Wygląd targowiska i panujące na nim warunki do handlu pozostawiają wiele do życzenia. Widziałem to zanim rozpocząłem pracę na stanowisku wójta i widzę to nadal. Jednak podczas mojej trzyletniej, skróconej kadencji, po raz pierwszy w historii gminy, podjąłem realne działania, mające na celu pozyskanie tych gruntów na rzecz naszej gminy.  W wyniku długiej m.in. przez apelację jednej ze stron sprawy sądowej o skomplikowanym charakterze, udało się i mogę z ogromną satysfakcją Państwu zakomunikować:

Pozyskałem na własność Gminy Jedlnia-Letnisko teren placu targowego, a to otwiera nam drogę do modernizacji tego zaniedbanego miejsca znajdującego się w samym centrum Jedlni-Letnisko!

          Jak Państwo widzicie w obecnej chwili prowadzona jest przebudowa ulicy Radomskiej. Będzie także przebudowane skrzyżowanie ulic Radomskiej z 1-Maja, Żeromskiego i 1000-lecia. Znacznie poprawi to bezpieczeństwo pieszych. Przede wszystkim i to jest najważniejsze – nie będzie już problemu odprowadzenia wody deszczowej. Właśnie wykonywana jest kanalizacja ściekowa i już niedługo nie zobaczycie Państwo po ulewnym deszczu wielkiej kałuży, która tworzyła się przed wejściem na plac targowy. Poprawi się także estetyka Placu Wolności. Tak będzie już niebawem.

          Wobec uzyskania prawa własności do terenu, na którym jest targowisko, natychmiast przystępuję do działań na rzecz budowy nowoczesnego placu targowego, bo trudno jest mówić o remoncie czegoś, czego w zasadzie nie ma. O tym jak ma ono wyglądać, zadecydujecie wszyscy Państwo. Zamierzam bowiem przeprowadzić otwarte konsultacje społeczne w tej sprawie, abyście mogli Państwo wyrazić swoją opinię na temat tego, jakiego placu targowego oczekujecie, jak ma być wyposażony i jak ma wyglądać. Uwagi z konsultacji zostaną uwzględnione w projekcie.

          Jak wiecie Państwo, mimo skróconej kadencji na stanowisku wójta, udało mi się pozyskać kilka milionów złotych z środków unijnych, a należy dodać, że była to już końcówka budżetu unijnego na lata 2007-2013. Teraz mamy nową perspektywę unijnego budżetu na lata 2014-2020. Właśnie z tego budżetu, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zamierzam pozyskać środki na budowę targowiska z prawdziwego zdarzenia. Jestem przekonany, że już niebawem to miejsce będzie czyste, funkcjonalne, uporządkowane i przyjazne mieszkańcom.

          Już wkrótce, 16 listopada będziecie Państwo decydować o losach naszej gminy. Od Państwa zależeć będzie, w którą stronę pójdą nasze gminne sprawy. Przez ostatnie trzy lata pokazałem, że jestem dobrym gospodarzem, że dbam o sprawy gminy i jej mieszkańców. Udowodniłem, że potrafię pozyskiwać środki zewnętrzne, systematycznie zmniejszam odziedziczone po poprzednikach zadłużenie, a jednocześnie prowadzę ważne dla nas wszystkich inwestycje.

          Jeśli zatem opowiadacie się Państwo za nowoczesną, gospodarnie zarządzaną gminą, za projektami takimi jak przedstawiony plan budowy nowoczesnego targowiska z pozyskanych środków unijnych, proszę o poparcie mojej kandydatury na stanowisko wójta Gminy Jedlnia-Letnisko.

Z wyrazami szacunku

Piotr Leśnowolski
Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko