Wójt Piotr Leśnowolski o gminnych inwestycjach

Materiał stanowi własność Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Gminy i podlega ochronie prawnej.