Wojciech Gęsiak – Prezydent Radomia w latach 1990-1994 popiera wójta Piotra Leśnowolskiego

Wojciech Gęsiak – od kilkunastu lat mieszkaniec Rajca Poduchownego w gm. Jedlnia-Letnisko. Architekt, działacz społeczny i samorządowy, w latach 1990-1994 Prezydent Miasta Radomia. Materiał stanowi własność Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Gminy i podlega ochronie prawnej.