Szanowni Mieszkańcy Gminy Jedlnia-Letnisko!

WójtKilka dni temu do Państwa domów trafił folder podsumowujący moją kadencję na stanowisku wójta gminy Jedlnia-Letnisko. Kadencję skróconą przez fakt, iż najpierw musiałem stoczyć sądową walkę z niepraworządnością poprzedników, których ostatecznie sąd skazał prawomocnym wyrokiem za znane Państwu zapewne nadużycia. Wyżej wymieniona publikacja w treści, obrazach i liczbach dokładnie przedstawia obecny stan gminy oraz moją ponad trzyletnią pracę. Mam nadzieję, że jednocześnie jest potwierdzeniem tego, że jestem dobrym gospodarzem i że faktycznie Razem Zmieniamy Gminę.

Ufam, że podzielacie Państwo moje zdanie – razem zmieniamy na lepsze. Systematycznie zmniejszane zadłużenie, wykonane i będące w trakcie realizacji inwestycje, zwłaszcza w infrastrukturę m.in. oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, drogi, chodniki, oświetlenie, boiska sportowe i place zabaw, wybudowane dzięki dobrze gospodarowanemu budżetowi i pozyskanym środkom zewnętrznym, przyczyniają się do stałej poprawy życia nas wszystkich – mieszkańców naszej gminy.

Co do mojej osoby. Stare przysłowie mówi, że ten się nie myli, kto nic nie robi. Przy wielu podjętych w tak krótkim czasie działaniach w różnych obszarach, nie sposób pewnie było uniknąć jakiś niedociągnięć. Dla wielu osób odsuniętych od wygodnych stanowisk i ogromnych nagród pieniężnych, każdy drobiazg stał się powodem do nieuzasadnionej merytorycznie krytyki i wściekłego ataku na moją osobę. Na te zaczepki odpowiadałem jednak rzetelną pracą, konkretnym działaniem i kolejnymi zrealizowanymi inwestycjami. Państwa ocenie pozostawiam to, czy z tej konfrontacji wyszedłem zwycięsko.

Jak w każdej kampanii wyborczej byliście Państwo ostatnio zarzucani ulotkami, obietnicami i deklaracjami moich kontrkandydatów. Ja, swoją kampanię wyborczą rozpocząłem ponad trzy lata temu, tuż po objęciu funkcji wójta naszej gminy. Jej motywem przewodnim stała się uczciwa praca, wykonywana starannie i z pełnym poświęceniem każdego dnia. Przedstawiony Państwu teraz m.in. we wspomnianym opracowaniu program wyborczy, oparłem dzięki temu wyłącznie na realnych wartościach i rozpoczętych przeze mnie konkretnych działaniach oraz obiektywnej ocenie możliwości wynikającej ze zdobytego samorządowego i ekonomicznego doświadczenia.

Zachęcam do udziału w niedzielnym, tak ważnym dla najbliższej przyszłości naszej gminy, głosowaniu. Nie czas na personalne eksperymenty i zmiany, które pod nowym szyldem doprowadzą do powrotu starego układu władzy. Postawcie Państwo na dobrą kontynuację oraz uczciwego i sprawdzonego w działaniu gospodarza. Proszę o Państwa poparcie.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Leśnowolski