Realizacja Programu
Kadencja 2014 – 2018


Zadania zrealizowaneZadania w trakcie bieżącej realizacji


Stała aktywizacja życia kulturalnego i sportowo-rekreacyjnego na terenie gminy przez organizację cyklicznych koncertów i występów artystycznych na planowanej scenie koncertowej oraz imprez o charakterze masowym.

Wspieranie inicjatyw społecznych oraz ścisła współpraca ze Stowarzyszeniami i Klubami działającymi na terenie gminy.

 

 


Zadania do realizacji


Utworzenie filii ośrodka zdrowia w Słupicy.