Poparcie pani radnej Marioli Bocheńskiej

Radna dwóch kadencji, pani Mariola Bocheńska popiera Wójta Piotra Leśnowolskiego. Materiał stanowi własność Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Gminy i podlega ochronie prawnej.