Podziękowanie!

urnaDziękuję wszystkim Wyborcom za oddane na mnie głosy. Nie zawiodę Państwa zaufania. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom zaangażowanym w trudną i ciężką kampanię wyborczą. Gratuluję pani Renacie Pasek wyniku. Teraz czas na spokój i 4 lata zgodnej współpracy oraz ciężkiej pracy na rzecz naszej Gminy i jej Mieszkańców!

Z wyrazami szacunku,

Piotr Leśnowolski