Piotr Leśnowolski złożył ślubowanie

Podczas drugiej sesji Rady Gminy wójt Piotr Leśnowolski został uroczyście zaprzysiężony. Sesję otworzyła Przewodnicząca Bożena Grad. W imieniu Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Mirosławy Kwiatkowskiej wręczyła wójtowi zaświadczenie o wyborze jego osoby na funkcję włodzarza gminy. Następie wójt Piotr Leśnowolski słowami roty: „Obejmując urząd Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”, złożył uroczyste ślubowanie.

Po zaprzysiężeniu przyszedł czas na przemówienie nowo wybranego, w którym dziękował wszystkim mieszkańcom, którzy zagłosowali na jego osobę podczas minionych wyborów. Podziękował także tym, którzy choć zagłosowali inaczej to jednak wypełnili swój obowiązek obywatelski biorąc udział w wyborach. Ponadto słowa podziękowania skierował w stronę swojej rodziny oraz wszystkich tych, którzy byli blisko niego w trakcie całej kampanii. Podkreślał także, że z zaufania jakim zostali obdarzeni – wraz z całą Radą Gminy – przyjdzie czas się rozliczyć po całej kadencji.

Głos zabrał także ks. proboszcz Andrzej Margas. Pogratulował wójtowi rezultatu wyborów, a także zadeklarował modlitwę za mieszkańców gminy, za wójta oraz za radnych. Na koniec pobłogosławił wszystkim żartobliwie podkreślając, że choć nie jest to jego miejsce to jednak mównica przypomina mu kościelną ambonę.

Był czas także na gratulacje zarówno od mieszkańców, reprezentantów różnych środowisk gminnych oraz samych radnych. Sesję zamknęła Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Grad. Na koniec była okazja, by wszyscy przybyli mogli indywidualnie pogratulować wójtowi Piotrowi Leśnowolskiemu jego sukcesu wyborczego oraz by życzyć mu wytrwałości i sukcesów w nadchodzącej kadencji.

Marcin Nowak
www.jedlnia.pl