Odpowiedź wójta na zaproszenie na debatę

plZachęcamy Państwa do zapoznania się z odpowiedzią, jaką wójt Piotr Leśnowolski wysłał 24 listopada do centrum dowodzenia Komitetu Czas na Zmiany, do Radomia na ulicę Polną 52…

                                         Jedlnia-Letnisko, 24.11.2014 r

KWW Razem dla Gminy

ul. Żeromskiego 11  

26-630 Jedlnia-Letnisko

                                                                                                                   Pani Renata Pasek 
KWW „Czas na Zmiany”
ul. Polna 52
26-600 Radom  

Szanowna Pani !

Dziękuję Pani za przekazane w dniu 22 listopada 2014 drogą elektroniczną zaproszenie na debatę.

Pozwolę sobie przypomnieć, że jako mieszkankę naszej gminy zapraszałem także Panią na osiem debat przedwyborczych, które były prowadzone bezpośrednio z zainteresowanymi, czyli Mieszkańcami. Nie skorzystała Pani z żadnego z tych zaproszeń. W każdym z tych spotkań mogła Pani uczestniczyć i podjąć dyskusję na temat ważnych z punktu widzenia Mieszkańców spraw. Tym bardziej, że Pani jako kandydat na wójta nie zorganizowała żadnego otwartego spotkania.

Jako termin debaty proponuje Pani drugą połowę przyszłego tygodnia. Nie wiem, czy jest to celowe zamierzenie, ale powinna Pani doskonale wiedzieć, że na ten termin zaplanowane są już spotkania z Mieszkańcami w sprawie wielu pojawiających się ostatnio pytań dot. projektów kanalizacji. I z całym szacunkiem dla Pani osoby, nie mam zamiaru ich przekładać.

Informuję, że zaplanowane wcześniej spotkania z Mieszkańcami odbędą się w środę 26 listopada w szkole w Jedlni-Letnisko (Antoniówka, Siczki) i w szkole w Gzowicach (Piotrowice, Gzowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia) oraz 28 listopada w szkole w Słupicy (Słupica, Cudnów, Maryno). Na tych spotkaniach będzie okazja, by jednoznacznie wyjaśnić Mieszkańcom w obecności projektantów, czy dokonywać wpłat na projekty kanalizacyjne, czemu Pani jest przeciwna.

Dla porządku dodam, iż w czwartek wraz z wybranym radnym Panem Karolem Rzeszowskim indywidulanie spotykam się z Mieszkańcami Groszowic, by raz jeszcze wysłuchać ich uwag, m.in. w sprawie blokowanej przez Panią budowy filii ośrodka zdrowia w tej miejscowości.

Szkoda jednak, że nie podjęła Pani próby organizacji takiej debaty wcześniej, np. przed pierwszą turą wyborów. Było dość czasu, by to zaplanować i dobrze zorganizować. Być może po otwartym dialogu wszystkich kandydatów na wójta gminy, jak to się zwykło praktykować, dziś kosztowna druga tura wyborów byłaby zupełnie niepotrzebna.

Na koniec przypomnę, iż wiele debat z udziałem Pani jako radnej na sesjach Rady Gminy można dziś obejrzeć w internecie. Wystąpień pełnych populizmu i uwag pozbawionych jakiejkolwiek merytorycznej treści. Myślę, że Mieszkańcy zdążyli się już z nimi zapoznać i dzięki temu dobrze poznali styl Pani debatowania z ostatnich lat. Mam nadzieję, że Rada Gminy w nowym składzie uspokoi i uporządkuje przebieg prowadzonych sesji i wreszcie zmieni narzuconą przez Panią retorykę.

Z wyrazami szacunku
Piotr Leśnowolski