O nas

Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy został zarejestrowany w dniu 29 sierpnia 2014 roku z inicjatywy wójta gminy Jedlnia-Letnisko Piotra Leśnowolskiego.

Rejestrację KWW Razem dla Gminy poprzedziło wiele spotkań i rozmów wójta z mieszkańcami gminy Jedlnia-Letnisko. Wszyscy byli zgodni co do tego, że gmina potrzebuje dobranych ludzi, którzy bez partyjnego interesu, z zaangażowaniem, wizją i poświęceniem, będą służyć lokalnej społeczności.

Podział gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych skłonił wójta do utworzenia takiego Komitetu Wyborczego, który będzie reprezentatywny dla całej gminy Jedlnia-Letnisko. Każde sołectwo ma zatem swojego reprezentanta – kandydata do Rady Gminy, który występując z KWW Razem dla Gminy, przy poparciu wójta Piotra Leśnowolskiego, będzie starał się nie tylko pracować na rzecz całej lokalnej społeczności, ale również skutecznie działać bezpośrednio w interesie wyborców ze swojego okręgu.

KWW Razem dla Gminy to grupa piętnastu osób. Każdy z nas – kandydatów ma inne zainteresowania, pracę, pasje, doświadczenie zawodowe, samorządowe, różną osobowość. Wszystkich nas połączył jednak jeden cel: optymizm oraz wiara w to, że wspólnie możemy zmieniać nasze najbliższe otoczenie, działając w porozumieniu Razem dla Gminy.

 

startlista