O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Razem dla Gminy zostało założone w dniu 19 lutego 2015 roku z inicjatywy Piotra Leśnowolskiego, wójta gminy Jedlnia-Letnisko. W dniu 10 marca 2015 roku Stowarzyszenie Razem dla Gminy zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Członkami Stowarzyszenia Razem dla Gminy zostało wiele osób, które połączyła chęć społecznej pracy na rzecz mieszkańców Gminy Jedlnia-Letnisko przez realizację celów określonych w regulaminie czytaj tu.

Bieżącymi pracami Stowarzyszenia zajmuje się 15 osobowa Rada Programowo-Wykonawcza, na czele której stoi Przewodniczący – Prezes Stowarzyszenia Piotr Leśnowolski.