Mój najważniejszy mecz – list wójta do kibiców JODŁY i sympatyków sportu.

JodełkaZachęcamy do przeczytania listu wójta Piotra Leśnowolskiego do kibiców JODŁY i sympatyków sportu.

Szanowni Państwo!
Drodzy Kibice JODEŁKI !

Gdy we wrześniu 2011 roku obejmowałem urząd wójta Gminy Jedlnia-Letnisko, wtedy jeszcze Ludowy Klub Sportowy JODŁA okupował dolne rejony tabeli A-Klasy. Brak było środków, bazy sportowej i jakichkolwiek perspektyw dla rozwoju tego zasłużonego klubu. Nowo wybrany Zarząd stowarzyszenia, który miał konkretną wizję i zdolności organizacyjne, zwrócił się do mnie o podjęcie natychmiastowych działań dla poprawy tego stanu rzeczy. Jako sympatyk sportu, ale przede wszystkim świadomy tego, jak ważna dla młodzieży jest dziś możliwość uprawiania sportu, bez wahania zadeklarowałem pełne wsparcie. Pierwszym moim działaniem było przekonanie Radu Gminy do zwiększenia w budżecie gminy środków przeznaczanych na kulturę fizyczną i sport. Dzięki temu, przekształcony już Gminny Klub Sportowy JODŁA, otrzymał środki trzykrotnie większe niż te, którymi dotychczas dysponował.  Na efekt tych wspólnych działań nie trzeba było długo czekać. Klub jak burza kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa, a stadion na Kolonce zapełnił się kibicami, którzy po raz pierwszy w historii klubu mogli się cieszyć z awansu do Ligi Okręgowej. By brać udział w rozgrywkach w wyższej klasie należało spełnić określone wymogi techniczne i organizacyjne. Natychmiast zleciłem wykonanie niezbędnych prac remontowych na stadionie i w budynku klubowym, a klub mógł dzięki temu przystąpić do rozgrywek. Równocześnie podjąłem działania na rzecz rozbudowy infrastruktury sportowej. W ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” wybudowany został w Jedlni-Letnisko piękny obiekt, który służy wszystkim mieszkańcom, a dla zawodników GKS JODŁA stanowi niezbędne zaplecze do przygotowań do rozgrywek ligowych. Dzięki kontynuacji wzorowej współpracy pomiędzy Gminą a Zarządem GKS JODŁA, a także przeznaczanym na tym samym wysokim poziomie środkom finansowym, nasza JODEŁKA do dziś z powodzeniem uczestniczy w rozgrywkach Ligi Okręgowej. Wspólnie cieszymy się z ich zwycięstw, ze wsparciem przyjmujemy ich porażki. Razem z Wami kibicuję naszej JODLE w meczach rozgrywanych na Kolonce i na wyjeździe. Tak jak Wy mam jednak marzenie rozgrywania meczów na nowoczesnym stadionie, który dla naszej młodzieży będzie odpowiednim zapleczem do uprawiania sportu na kolejne długie lata. Złożony przez mnie wniosek z projektem dofinansowania ze środków unijnych bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej – zadanie II, przewiduje m.in. modernizację stadionu na Kolonce, rozbudowę siłowni napowietrznych, budowę  i rozbudowę placów zabaw. Jestem przekonany, że uda nam się zrealizować ten projekt. Na koniec chcę bardzo podziękować wszystkim, którzy jak ja JODLE, kibicują mnie. Nadchodzące wybory samorządowe to mecz, który tym razem mogę wygrać również dzięki Wam. Proszę o poparcie.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Piotr Leśnowolski