Kontakt

Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy

ul. Żeromskiego 11, 26-630 Jedlnia-Letnistko

e-mail: p.lesnowolski@vp.pl