Katarzyna Baran i Jan Krakowiak nowymi wiceprzewodniczącymi Rady Gminy

15 grudnia odbyła się III sesja Rady Gminy. Radni wybrali członków Komisji oraz uzupełnili skład Prezydium. Nowymi wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostali Katarzyna Baran i Jan Krakowiak – przedstawiciele jedynego zgłoszonego do czasu sesji klubu radnych.

W Radzie Gminy ukonstytuował się nowy Klub Radnych „Razem dla Gminy”. Klub liczy 9 radnych:

 1. Jan Krakowiak – przewodniczący
 2. Katarzyna Baran – sekretarz
 3. Beata Bartkiewicz
 4. Monika Ciupińska
 5. Monika Dąbrowska
 6. Bożena Grad
 7. Mieczysław Kaim
 8. Piotr Piaseczny
 9. Karol Rzeszowski (wybrany z listy Nasze Groszowice).

Podczas III sesji wybrano także składy osobowe komisji Rady Gminy:

I. Komisja Rewizyjna

 1. Drózd Jadwiga - przewodnicząca
 2. Piaseczny Piotr
 3. Rzeszowski Karol

II. Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów

 1. Kaim Mieczysław - przewodniczący
 2. Ciupińska Monika
 3. Dąbrowska Monika
 4. Podsiadła Monika
 5. Rzeszowski Karol

III. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

 1. Bartkiewicz Beata – przewodnicząca
 2. Ciupińska Monika
 3. Szczęsny Jerzy

IV. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

 1. Dąbrowska Monika - przewodnicząca
 2. Bartkiewicz Beata
 3. Borkowski Robert

V. Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

 1. Piaseczny Piotr - przewodniczący
 2. Kaim Mieczysław
 3. Zgutka Lech

Na III sesji Rady Gminy uchwalono m.in. wynagrodzenie wójta Piotra Leśnowolskiego. Pełny zapis filmowy sesji, w tym uzasadnienie Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie wysokości wynagrodzenia wójta, znajduje się na stronie Urzędu Gminy w dziale Rada Gminy/Relacje filmowe z Sesji.