Dr n. med. Maciej Nowak popiera Wójta Leśnowolskiego

Dr n. med. Maciej Nowak. Starszy wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Od 2011 r. do chwili obecnej pełni funkcję Mazowieckiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Periodontologii. Jest autorem i współautorem licznych publikacji, podręczników, opracowań, wystąpień i wykładów. Był promotorem i recenzentem wielu prac naukowych. Odznaczony Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (2010) oraz brązowym medalem za długoletnią służbę (2010). Urlopy i weekendy spędza na swojej działce w Jedlni-Letnisku. Materiał stanowi własność Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Gminy i podlega ochronie prawnej.