Dr Bożena Grad nową Przewodniczącą Rady Gminy

Grad Plakat

 

Dnia 1 grudnia 2014 roku odbyła się  sesja inaugurująca VII kadencję Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Po złożeniu ślubowania, radni dokonali wyboru przewodniczącego Rady Gminy. W wyniku tajnego głosowania nową przewodniczącą została pani dr Bożena Grad, mieszkanka Siczek, radna okręgu Antoniówka-Siczki. 

Zachęcamy do przeczytania życiorysu nowej przewodniczącej Rady Gminy – tutaj.