Dlaczego 30 listopada warto zagłosować na wójta
Piotra LEŚNOWOLSKIEGO:

urna

  • Po nieustających konfliktach potrzebujemy wreszcie zgodnej współpracy pomiędzy wójtem, a Radą Gminy. Wybrana przez Państwa Rada Gminy z większością jaką tworzy ośmioro radnych z mojego komitetu wyborczego, gwarantują wreszcie spokojną i merytoryczną pracę.
  • Przekazałem Państwu folder podsumowujący moją kadencję: materiał oparty na danych liczbowych i dokumentacji zdjęciowej. To prezentacja mojej osoby w świetle faktów: zrealizowanych inwestycji, zmniejszonego zadłużenia, rozpoczętych zadań i realnej perspektywy na najbliższe lata w odniesieniu do nowego budżetu unijnego. Gmina potrzebuje dobrego i sprawdzonego gospodarza.
  • Nie mamy czasu by zaczynać wszystko od początku. Powinniśmy dokończyć rozpoczęte projekty i realizować przedstawiony program. Nie czas na zmiany. Czas na dobrą kontynuację.
  • Jestem wiarygodny i przewidywalny. Moja kadencja była transparentna, wolna od afer, nadużyć i drążącego samorządy nepotyzmu. Jestem gwarantem praworządności i należytego dbania o interes społeczny mieszkańców naszej gminy.
  • W przeciwieństwie do kontrkandydatki, jasno deklarowałem: nie było i nie będzie kosztownego stanowiska wicewójta, nie możemy sobie pozwolić na powtórkę z historii. Nie czas na personalne rewolucje w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach. Osoby sprawdzone niech spokojnie kontynuują swoją pracę.
  • Nie licytuję się na obietnice wyborcze bez pokrycia. Obiecać można wszystko, zwłaszcza podczas spotkania w cztery oczy „przy furtce”. Trudniej jest wywiązać się z deklaracji składanych publicznie podczas spotkań wyborczych. Ja takie zorganizowałem dla każdego okręgu wyborczego i przedstawiłem na nich rozliczenie minionego okresu oraz konkretny program na przyszłość. Jeżeli jestem dziś wzywany do debaty, przypomnę, że na żadnym z ośmiu spotkań Pani Pasek się nie pojawiła. Sama przed pierwszą turą nie zorganizowała żadnego spotkania z Mieszkańcami i dziś usilnie próbuje nadrobić stracony czas. Natomiast wiele debat z udziałem Pani Pasek jako radnej na sesjach Rady Gminy można dziś obejrzeć w internecie – jej wystąpień pełnych populizmu i uwag pozbawionych merytorycznej treści. Mam nadzieję, że Rada Gminy w nowym składzie wreszcie uspokoi oraz uporządkuje przebieg prowadzonych sesji i zmieni retorykę narzuconą przez moją kontrkandydatkę.
  • Mam duże doświadczenie ekonomiczne, a podczas mojej kadencji i niezliczonej ilości spotkań zdobyłem doświadczenie samorządowe. Podczas pełnienia funkcji wójta nawiązałem ścisłą współpracę z wieloma osobami i instytucjami, które teraz pomogą mi dokończyć rozpoczęte inwestycje i zrealizować przedstawione zamierzenia. Nie muszę już tracić czasu na wyważanie otwartych drzwi.
  • Jestem bezpartyjny i nie mam żadnych zobowiązań wyborczych. Jestem kandydatem na wójta z komitetu zarejestrowanego w Jedlni-Letnisko, a nie jak komitet Pani Renaty Pasek „Czas na Zmiany” w Radomiu, w domu wicewójta gminy Stromiec. Nikomu nie muszę się za nic odwdzięczać, nikt nie będzie mi nic narzucał i mną manipulował – jestem niezależny.
  • Powstaje pytanie, czy ktoś nie stoi za Renatą Pasek. Wiemy, że jako radna ściśle współpracowała ze skazanym prawomocnym wyrokiem byłym wójtem, zostając radną z jego komitetu „Uczciwi na start”. Piastowała ważne funkcje w Radzie Gminy w okresie, gdy zaciągano nowe długi i wypłacano gigantyczne nagrody, a jako członek komisji rewizyjnej wnioskowała o udzielenie absolutorium byłemu wójtowi za rok 2010, rozliczając tym samym te wszystkie nadużycia. Nie jest zatem osobą wiarygodną i zasługującą na społeczne zaufanie, niezbędne do sprawowania funkcji wójta.
  • Przez ponad trzyletnią skróconą kadencję, zdążyliście mnie już Państwo poznać. Można mnie darzyć sympatią, bądź nie. Podejmowanie różnych, czasami trudnych decyzji, często budzi kontrowersje. Taka jest jednak rola urzędującego wójta. Warto więc spojrzeć na swój wybór z należytym dystansem i obiektywną oceną minionego okresu. Wybrać osobę sprawdzoną.

Proszę o Państwa głos.

Piotr Leśnowolski