Członkinie klubu Seniora Gminy Jedlnia-Letnisko popierają Wójta Piotra Leśnowolskiego 

 

Członkinie klubu Seniora Gminy Jedlnia-Letnisko popierają Wójta Piotra Leśnowolskiego. Materiał stanowi własność Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Gminy i podlega ochronie prawnej.