Polityka Cookies, Ochrona danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. w przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Informacje, które mogą być wykorzystywane:

 • Typ przeglądarki i jej ustawienia
 • Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego
 • Informacje o zainstalowanych plikach cookie
 • Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego
 • Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej
 • Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych
 • Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego

Ochrona danych osobowych – ogólna klauzula informacyjna

Realizując obowiązek legalności, rzetelności  i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO  zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych  oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

1. Administratorem  Państwa danych osobowych  jest Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy ul. Żeromskiego 11, 26-630 Jedlnia-Letnistko, e-mail: p.lesnowolski@vp.pl

2. Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać w siedzibie KWW Razem dla Gminy lub drogą mailową. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.

3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych   w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 • podmioty, z którymi administrator podpisał umowę powierzenia, w szczególności podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu jego obowiązków prawnych poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, finansowych oraz pomocy prawnej,
 • instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przetwarzanie danych osobowych w większości przypadków jest wymogiem ustawowym,  w innych warunkiem umownym, a w niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne.  Wymogi i warunki oraz konsekwencje udostępnienia  danych osobowych są następujące:

 • wymóg ustawowy wynika z konieczności wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do  podania danych,  a ewentualne ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;
 • warunek zawarcia umowy oraz wymóg umowny, wynikające z potrzeby przygotowania do zawarcia  i wykonania umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania danych,   a ewentualne ich nie podanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy lub nie wykonaniem umowy;
 • dobrowolne podanie danych, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Administrator danych