Inwestycje – Program 18-23

Program „Miejsca aktywności lokalnej”

 • Budowa świetlicy w Antoniówce
  Odkąd pamiętam, w Antoniówce, Rajcu Poduchownym czy Dawidowie, był  problem z miejscem spotkań lokalnej społeczności. W minionej kadencji został wykonany ogrom prac na pozyskanym terenie, gdzie dawniej była szkoła. Miejsce bardzo mocno zaniedbane. Doprowadzenie tego miejsca do porządku kosztowało bardzo wiele czasu i wysiłku. Ale udało się. Wartość wykonanych prac w latach 2016 – 2017 to: 72 618 zł., bez uwzględnienia prac ,jakie wykonali pracownicy gminy – m. innymi ogrodzenie, uporządkowanie terenu, ogrodzenie itd. Teraz jest piękna, zielona trawa oraz nowy plac zabaw. Wspólnie z mieszkańcami podjęliśmy decyzję o zaprojektowaniu i wybudowniu świetlicy środowiskowej, która będzie służyć zarówno dzieciom, młodzieży jak i osobom dorosłym. Jest już gotowa do realizacji dokumentacja techniczna o wartości – 39 000 zł.

Poniżej przedstawiam wizualizację obiektu wraz z planem zagospodarowania terenu.

 • Budowa czytelni w Groszowicach
  Nowa czytelnia powstanie na działce przy biliotece w Groszowicach, na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej, o czym pisałem tutaj 
 • W dniu 22 października 2018 roku został ogłoszony przetarg na wykonie zadania .
 • Klub Rolnika w Aleksandrowie.
  Prace będą polegały na rozbudowie o pomieszczenie szatni oraz  wykonanie elewacji. Budynek został docieplony. Do wykonania pozostaje  struktura budynku. Inwestycję tę zamierzam rozpocząć w 2019 roku. Uważam, że klub trzeba też wyposażyć w stoliki, krzesła oraz w sprzęt audio-video.
 • Adaptacja budynku we Wrzosowie na świetlicę środowiskową
 • Budowa placu zabaw w Sadkowie.
  Place zabaw powinny powstać w miejscowościach, gdzie są ku temu możliwości (teren z dogodną lokalizacją). Gmina nie posiada własnych terenów, dlatego tu liczę na pomoc i inicjatywę mieszkańców- szczególnie młodych Rodzin. Sadków to jedna z niewielu miejscowości, które nie posiadają placu zabaw. Dzięki wspólnej aktywności wójta i p. sołtys Małgorzaty Marchewki udało się wydzierżawić odpowiedni teren pod  plac zabaw. Będzie to jednocześnie miejsce na spotkania integracyjne mieszkańców. Oczekujemy na podpisanie umowy z właścicielem gruntu.
 • Zakup działki dla potrzeb sołectwa oraz pod budowę placu zabaw w Sadkowie-Górki.
 • Doposażenie istniejących placów zabaw

  W naszej gminie będzie następować w miarę potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Dotyczy to zarówno urządzeń zabawowych dla dzieci jak i zewnętrznych siłowni dla młodzieży i osób dorosłych. W latach 2012 – 2018 zostało wybudowanych 11 placów zabaw. Szczegółowe sprawozdanie możecie Państwo przeczytać: tutaj

Program „Bezpieczna droga”

 

Drogi i chodniki, to jedne z ważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w gminie, jednak powinno się  je wykonywać wtedy, gdy w pas drogowy wbudowane są wszystkie sieci, a w szczególności kanalizacja i wodociągi. Tam gdzie została wybudowana kanalizacja i wodociągi będziemy budowali nawierzchnię oraz chodniki wszędzie tam, gdzie będzie odpowiednia szerokość pasa drogowego. Do Programu „Bezpieczna droga”, w miarę posiadanych środków będziemy dopisywali kolejne odcinki dróg i chodników także te,  zgłaszne przez mieszkanców, radnych czy sołtysów. Inwestycje rozpoczęte, w trakcie realizacji, bądź zrealizowane, zamieszczane będą w tabeli z lat poprzednich. Wszystkie drogi będą współfinansowane z projektu rządowego –  Funduszu Dróg Samorządowych.

Z inwestycjami wykonanymi w poprzednich latach możecie się Państwo zapoznać  tutaj: 

Na kadencję 2018-2023 proponuję między innymi:

1. Budowa chodnika Sadków-Natolin.
Inwestycja bardzo ważna bo łączy dwie miejscowości Sadków i Sadków Górki z kościołem i szkołą w Natolnie. Dosyć sprawnie udało się wykonać dokumentację techniczną i już możemy przystąpić do realizacji tej inwestycji. Powstanie szeroki, bo 2 metrowy chodnik od skrzyżowania z Sadkowem do szkoły w Natolinie, który będzie bezpiecznym ciągiem dla wszystkich mieszkańców, ale przede wszystkim dla dzieci i młodzieży udającej się do szkoły. Uważam, że w następnej kolejności musi być zaprojektowany i wybudowany chodnik wzdłuż drogi gminnej od szkoły w Natolinie do Rajca Szlacheckiego (do Drogi Krajowej nr 12).

2. Projekt i budowa chodnika w Sadkowie przy ul. Porannej.
„Co dalej z ul. Poranną.
W sprawie poprawy sytuacji na ul. Porannej w dniu 10 lipca 2017 roku, wpłynął do mnie wniosek podpisany przez 323 mieszkańców, również skierowany w tym samym czasie do Prezydenta Miasta Radomia.
Na temat bezpieczeństwa na tej ulicy prowadzono rozmowy od kilkunastu lat, niestety zawsze brakowało determinacji, by sprawę doprowadzić do końca. Sytuacja jest nietypowa, bo jest to ulica m. Radomia zlokalizowana przy granicy z gminą Jedlnia-Letnisko i granicą lotniska. Korzystają z niej głównie mieszkańcy Sadkowa.
Wszyscy wiedzą, że w bezpośrednim sąsiedztwie (Sadków, Sadków Górki) zamieszkuje ok.      1 000 osób. W pobliżu znajduje się kościół oraz szkoła, do której uczęszczają także dzieci z lotniska. Brak chodnika stwarza ogromne zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu w tym dzieci uczęszczających między innymi do szkoły w Natolinie oraz do kościoła w Sadkowie, czy do przystanków autobusowych. Nie ma tam miejsca wyznaczonego dla ruchu pieszego.
Trzeba wspomnieć, że planowana jest przebudowa ul. Wojska Polskiego i odcinek tej drogi  stanie się nieformalnym objazdem. Już teraz ul. Poranna stanowi skrót dla wielu pojazdów – także ciężarowych oraz busów przemieszczających się na trasie Lublin-Puławy-Zwoleń-Radom.
Należy również zaznaczyć, że w chwili obecnej, czytając literalnie przepisy ruchu drogowego, brak jest możliwości poruszania się pieszych zgodnie z tymi przepisami, ponieważ  po stronie muru, odgradzającego teren wojskowy, brak jest miejsca dla ruchu pieszego, dlatego piesi poruszają się po niewłaściwej stronie, za co są karani mandatami przez policję. Fakt ten potwierdzają zarówno piesi, jak i policja. Do tej pory na odcinku tym doszło do wielu kolizji oraz do wypadku śmiertelnego.
Jestem zdeterminowany, by sprawę doprowadzić do szczęśliwego finału.
W  mojej ocenie istnieje możliwość wybudowania chodnika po  śladzie rowu z regulacją (przesunięciem) drogi od strony lotniska. Dlatego w nawiązaniu do rozmowy z dowódcą 42  bazy lotnictwa szkolnego, w dniu 02.02.2018 roku złożyłem stosowne pismo z prośbą o podjęcie działań, mających na celu stworzenie możliwości wybudowania chodnika, między innymi poprzez udostępnienie terenu 42 bazy (przesuwając ogrodzenie do wewnątrz). W dniu 20.03.2018 roku otrzymałem pismo, w którym dowódca informuje mnie, iż popiera inicjatywę, a przedstawione przeze mnie  rozwiązanie jest możliwe. Jak czytam dalej w piśmie, po uzyskaniu stosownej zgody Departamentu Infrastruktury MON, 42 baza rozpocznie  stosowne procedury. Jest więc nadzieja.

W dniu 26 lutego problem przedstawiałem na sesji Rady Miasta Radomia, zwracając uwagę, że jest to ulica m. Radomia na granicy z gminą Jedlnia-Letnisko. Dlatego jest to nasz wspólny obowiązek, by zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z tej ulicy.
W związku z tym, Gmina jest gotowa do rozmów na temat podziału obowiązków. Ze swej strony, zadeklarowałem wkład naszego samorządu w wykonanie dokumentacji technicznej na rzecz m. Radomia na zasadzie porozumienia pomiędzy samorządami – szacunkowa wartość dokumentacji określona na podstawie innych, podobnych prac wahałaby się na poziomie ok. 100 tys. zł co jest kwotą niemałą w stosunku do budżetu gminy.  W tym celu złożyłem u Prezydenta Miasta Radomia stosowne porozumienie.
Zwróciłem również uwagę, że niezależnie od prac projektowych, które potrwają kilka miesięcy, należy przystąpić do wdrożenia rozwiązań mających na celu  spowolnienie ruchu (np. wprowadzenie ograniczenie ruchu Tempo 30), wyłączenie drogi z ruchu dla samochodów pow. 3,5 t  oraz autokarów (z wyjątkiem dojazdu do posesji) lub zastosowanie innych rozwiązań. Mam nadzieję, że Prezydent miasta Radomia przychyli się do moich propozycji.
                                                                                                                   Wójt – Piotr Leśnowolski „

Tak pisałem w gazecie Głos Gminy nr. 12 na stronie 3. Co się od tego czasu zmieniło? Myślę, że bardzo dużo. Jestem już po konsultacjach z projektantami, które odbyło się u mnie w gabinecie w obecności kierownika referatu Inwestycji oraz przedstawicieli Sadkowa p. Sołtys Grażyny Jakubiak oraz p.Katarzyny Kurlak-Malarskiej, która jest kandydatką do Rady Gminy na kadencję 2018-2023 i wspólnie ze mną jest gwarantem doprowadzenia budowy chodnika do szczęśliwego finału. A przed nami kolejne robocze spotkanie we wtorek 25 września 2018 r u Prezydenta miasta Radomia w sprawie ul. Porannej (z projektantami i przedstawicielami MZDiK)

3. Modernizacja drogi w Sadkowie wraz z budową chodnika.
Droga ta jest mocno zdewastowania po wykonaniu kanalizacji wymaga pilnego remontu poprzez położenie nakładki asfaltowej od skrzyżowania (od lotniska) do zatoki autobusowej. Nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenie do Starostwa Powiatowego. Zaprojektowania wymaga natomiast chodnik, który musi powstać na długości od lotniska do zatoki autobusowej. Wiele razy informowałem, że będę dążył do wybudowanie chodnika przy każdej drodze gminnej, wszędzie tam, gdzie piesi są narażeni na niebezpieczeństwo.

4. Budowa chodników przy drodze krajowej nr 12 na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko.

5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w Siczkach.

Podczas piątkowej uroczystości wójt gminy Jedlnia-Letnisko Piotr Leśnowolski i dyrektor MZDW w Warszawie Zbigniew Ostrowski, podpisali porozumienie dotyczące realizacji kolejnej inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej w Siczkach w celu poprawy bezpieczeństwa i lepszego skomunikowania tej miejscowości z centrum gminy. W ramach zadania zmodernizowane zostanie około 1 km drogi, powstanie chodnik, planowana jest również przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania ul. Radomskiej z drogą wojewódzką nr 737. W miejscu skrzyżowania powstanie prawdopodobnie rondo, które znacznie spowolni ruch w tym rejonie, a wyjazd z Siczek czy Jedlni-Letnisko w kierunku Radomia czy Kozienic stanie się bardziej bezpieczny.” – tak pisałem w 2015 roku na stronie internetowej po uroczystości otwarcia ul. Radomskiej. Dzięki moim staraniom gmina posiada już gotową dokumentację techniczną wraz z wydanym zaświadczeniem zezwalającym na rozpoczęcie prac z określeniem zakresu robót.  W porozumieniu z MZDW, realizację tego projektu chciałbym rozpocząć już w 2019 roku. O tej ważnej inwestycji pisałem również: tutaj.
Poniżej przedstawiam plan przebudowy, dzięki któremu każy z Państwa może sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała jezdnia po przebudowie z rozwiązaniem wyjazdu z Jedlni-Letnisko w postaci ronda. W celu czytelnego obrazu po otwarciu dokumentu należy go powiększyć do 100%.
DR-01 Plan Geometrii Drogi Wojewódzkiej 420×2080

Zaświadczenie

6. Projekt i budowa chodnika w Siczkach przy ul. Głównej.
Po wybudowaniu, gazociągu i wodociągu w Siczkach na ul. Głównej, kanalizacja jest ostatnią inwestycją, po której można doprowadzić jezdnię do właściwego stanu. Wykonawca powinien odtworzyć jezdnię do zakończenia inwestycji.  W porozumieniu z mieszkańcami i na ich prośbę, zdecydowałem, aby z odbudową nawierzchni poczekać do wiosny po to, by w sposób naturalny nastąpiła stabilizacja gruntu. To bardzo dobra propozycja. W związku z taką decyzją mieszkańców, już w lipcu 2018 roku, podjąłem decyzje o zaprojektowaniu chodnika po jednej stronie pod warunkiem, że pozwoli na to szerokość pasa drogowego. Zamierzam więc zaprojektować i wybudować chodnik od miejsca zaprojektowanego już w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej do końca ulicy, czyli do lasu, w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób pieszych.

7. Dokończenie inwestycji budowy chodnika i jezdni w Lasowicach.
W 2018 roku został oddany do użytku chodnik wybudowany przy drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 12 w stronę Myśliszewic o długości  990 metrów bieżących. Inwestycja znacznie poprawia bezpieczeństwo. W roku 2015 został oddany do użytku odcinek nawierzchni asfaltowej o długości 500 metrów bieżących. Dokończenie inwestycji będzie polegało na położeniu nakładki asfaltowej (ok. 500 m.b.) oraz zaprojektowanie i wybudowanie chodnika po drugiej stronie drogi krajowej nr 12 o długości ok. 200 m.b. (do końca zabudowań). Wartość dotychczasowych inwestycji: chodnik 990 m.b.- 493 151 zł. nowa nawierzchnia drogi 500 m.b. – 423 730 zł. Inwestycje te są zapisane w tabeli: tutaj

8. Wykonanie drogi na Marynie.
Droga została wpisana do budżetu w 2018 roku. Zabezpieczyłem też pieniądze na jej wykonanie. Niestety głosami grupy radnych opozycyjnych (w tym kandydatki na wójta p. Pasek i radnej z tego terenu p. Baran) inwestycja została zablokowana, poprzez niewyrażenie zgody uzupełnienia proponowanych przeze mnie brakujących środków finansowych, co uniemożliwiło rozpoczęcie robót budowlanych i ich wykonanie do dnia 30 września, zgodnie z wynegocjowaną wyceną i projektem umowy. Jeśli pogoda pozwoli inwestycja ta zostanie rozpoczęta niezwłocznie po zaakceptowaniu jej przez nową radę gminy (listopad 2018), bądź wiosną 2019 roku. Będzie realizowana w pierwszej kolejności. Dokładnie o tej sytuacji mówiłem na antenie: RadioPlus

9. Projekt i przebudowa drogi gminnej w Groszowicach (ciąg dalszy w stronę przejazdu kolejowego).
W dniu 25 sierpnia 2018 roku na zebraniu w Groszowicach w ramach funduszu sołeckiego wspólnie z mieszkańcami ustaliliśmy, że dobrze byłoby, aby dokończyć przebudowę drogi w Groszowicach (od końca obecnie trwającej inwestycji do przejazdu kolejowego). Wspólnie ustaliliśmy, że dokumentacja techniczna oraz sprawy związane z regulacją gruntów zostaną uregulowane z funduszu sołeckiego, a następnie gmina wykona inwestycję. Odcinek ten nie został wcześniej włączony do obecnie trwającej inwestycji, ponieważ na tym odcinku droga przebiega w rzeczywistości innym śladem niż jest na mapach, co wymaga najpierw regulacji gruntów a następnie zaprojektowania i wybudowania. Jak obiecałem mieszkańcom Groszowic, na spotkaniu w sprawie podziału funduszu sołeckiego. Poprosiłem o wstępną koncepcję możliwości przebudowy drogi na tym odcinku z uwzględnieniem budowy chodnika. Sytuację przedstawiam na mapach zamieszczonych poniżej.
W celu czytelnego obrazu po otwarciu dokumentu należy go powiększyć do 100%. PLAN_GROSZOWICE_3_2-1

10. Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w Groszowicach.
(od skrzyżowania z drogą powiatową do Wrzosowa) według gotowej do realizacji dokumentacji. O tej inwestycji można przeczytać także: tutaj

11. Budowa drogi w Groszowicach.
(jadąc do Groszowic drogą powiatową, od drogi wojewódzkiej  nr 737, przed torami w stronę Wrzosowa)

12. Projekt i budowa mostu na rzece Gzówce oraz odcinka drogi  Myśliszewice-Piotrowice.

13. Utwardzenie dróg po budowie kanalizacji – południowa strona Jedlni-Letnisko, od ulicy Sosnowej w stronę Piotrowic po obydwu stronach (do Stacji Kontroli Pojazdów)
Sukcesywnie będą utwardzane wszystkie ulice po kanalizacji etap IV, V, VI. Wszystkie ulice muszą mieć nawierzchnię utwardzoną. Jest to możliwe teraz, gdy w pas drogowy wbudowane są wszystkie sieci, a w szczególności kanalizacja i wodociągi.

14. Wykonanie spowolnienia ruchu na ul Radomskiej w Jedlni-Letnisko.
Na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Żwirowej kierowcy rozwijają nadmierne prędkości, dlatego postanowiłem wystąpić do MZDW z propozycjami inwestycji mającymi na celu spowolnienie ruchu na tym odcinku. W tej sprawie złożyłem propozycje w piśmie wysłanym do MZDW w Warszawie. Chodzi o zmianę świateł przy szkole na tzw. najazdowe, wybudowanie wyniesionego skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz 1-go Maja (k. targu). do realizacji pozostaje wciąż aktualna budowa chodnika od targu do przejazdu kolejowego. Mam zapewnienie, że chodnik wybuduje właściciel drogi czyli Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

15. Budowa chodnika przy ul. Płużańskiego (na odcinku od. ul. Radomskiej do kościoła).

16. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 w Jedlni-Letnisko.
Na podstawie porozumienia między gminą, a MZDW w Warszawie, gmina wykonała dokumentację techniczną na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 699 (od przejazdu kolejowego do ul. Brzozowej) w Jedlni-Letnisko. Zakres prac obejmuje budowę chodnika po stronie zabudowań, odwodnienie jezdni, budowę oświetlenia ledowego.  Dokumentacja jest w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Po przebudowie droga będzie wyglądała jak ta już przebudowana część od ul. Żwirowej do przejazdu kolejowego.

17. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Siczek do Bramaru.
Budowa ścieżki rowerowej przewija się w dyskusji od kilku lat, bo z taką inicjatywą wystąpiłem już w roku 2012 jako odpowiedź na prośby mieszkańców kierowane do mnie w czasie kampanii wyborczej. Od początku proponowałem budowę ścieżki z Siczek do Radomia, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 737 dlatego, że oprócz skomunikowania mieszkańców Radomia z Siczkami lub odwrotnie, ciąg pieszo-rowerowy ma zagwarantować bezpieczne poruszanie się mieszkańców Antoniówki. Inwestycja dosyć trudna do realizacji dlatego, że wymaga zainteresowania kilku samorządów. Dosyć długo trwały rozmowy z Prezydentem miasta Radomia oraz z właścicielem terenu – MZDW. W związku z brakiem konkretnych efektów w tym zakresie, poprosiłem o spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg  Wojewódzkich. Spotkanie odbyło się w dniu 04 lipca  na którym zapadły konkretne decyzje. Wspólnie ustaliliśmy, że gmina wykona dokumentację techniczną na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 od przystanku w Siczkach do Bramaru tj. odcinka o dł. 3 650 mb. ze szczególnym uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego. Jest już gotowa koncepcja oraz wskazane działki do pozyskania na poszerzenie pasa drogi wojewódzkiej. Jednak dalsze prace muszą zostać odłożone do czasu wybudowania kanalizacji – kanału głównego, który został zlokalizowany w sąsiedztwie, bądź w śladzie projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej.
Ścieżka pieszo-rowerowa – rzut 1
Ścieżka pieszo-rowerowa – rzut 2
18. Budowa chodnika przy drodze gminnej  w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki).
19. Utwardzenie drogi „Dworskie” w Rajcu Poduchownym.
20. Komunalizacja gruntów  czytaj tutaj

 

Program „Sport i turystyka”

 1.  Projekt i budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie KOLONKA.

  Po modernizacji obiektu sportowego na Kolonce, o którym możecie Państwo przeczytać:  tutaj, pozostał do zaprojektowania i wybudowania budynek szatniowo-sanitarny. Obecny, mimo, iż z zewnątrz wygląda estetycznie (czwarte zdjęcie), to jego wnętrze pozostawia wiele do życzenia. Poza tym budynek jest zdecydowanie za mały. Trzeba pamiętać, że do dwóch małych szatni wchodzi jednocześnie przynajmniej 30 osób. Stąd wspólna decyzja Zarządu, sympatyków Jodły oraz samorządu, o konieczności podjęcia tej inwestycji w kadencji 2018-2023.

 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupicy. Szkoła w Słupicy była do niedawna jedyną placówką oświatową w naszej gminie, która nie posiadała żadnej infrastruktury sportowej mimo, iż szkoła istnieje niemal 40 lat. Gmina posiada  dokumentację z pozwoleniem na budowę. Na placu szkolnym obok sali gimnastyczej powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe dla dzieci i młodzieży z tej części gminy. Tym samym szkoła w Słupicy stanie się placówką  oświatową z zapleczem rekreacyjno-sportowym. W mojej ocenie prace powinny się rozpocząć  w 2019 roku. Koszt inwestorski obiektu to ok. 600 000 zł.
 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Aleksandrowie. Aleksandrów posiada bardzo dobrze zlokalizowaną działkę, na której można wybudować boisko wielofunkcyjne na wzór boiska w Myśliszewicach. Podobnie jak w Słupicy – koszt inwestorski obiektu to ok. 600 000 zł. Boiska będzie w części sfinansowane ze środków zewnętrznych.
 4. Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy szkole w Jedlni-Letnisko. Szkoła w Jedlni-Letnisko posiada duży obiekt sportowy, na którym znajdują się między innymi elementy infrastruktury lekkoatletycznej jednak bardzo mocno zdewastowanej. Praktycznie trzeba ją zbudować na nowo. Moim zdaniem obiekt ten powinien pełnić rolę gminnego obiektu lekkoatletycznego dla uczniów wszystkich szkół do przeprowadzania trenigów lub zawodów sportowych na szczeblu gminnym i wyższych.
 5. Oczyszczenie zalewu na podstawie wykonanej dokumentacji.
 6. Rozbudowa i uzupełnienie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej przy zalewie

  – uwzględniając uwagi mieszkańców: przeniesienie pływającego pomostu do stanicy żeglarskiej i zastąpienie nim starego, wymagającego remontu pomostu. Wykonanie nowego drewnianego mola o większych gabarytach przy kąpielisku.
  – budowa boiska do plażowej piłki siatkowej
  – budowa tężni solankowej na terenie przy placu zabaw jako miejsca do zdrowego wypoczynku

Program „Jaśniej – bezpieczniej”

radomska_2015_18Podobnie jak w poprzedniej kadencji, tak i teraz, kolejne odcinki budowy i modernizacji  oświetlenia oraz wymiany źródeł światła na ledowe, będą zamieszczane zgodnie z ich bieżącą realizacją w poniższej tabeli. Zależy mi na tym, aby mieszkańcy byli informowani o każdej,  nawet pojedyńczej zamontowanej lampie na ich terenie. Realizacja zadań z tego zakresu z lat poprzednich zawarta jest tabeli, którą możecie Państwo prześledzić tutaj

Program „Kanalizacja i wodociągi”

Historia budowy kanalizacji w gminie Jedlnia-Letnisko sięga lat 80-tych ubiegłego stulecia. Niestety w minonym okresie było więcej obietnic niż zaangażowania w tej sprawie. Mimo, iż skałdano wiele obietnic, szczególnie w latach wyborów, to kanalizacji nie budowano. Fakty są następujące: na 21 sołectw w Gminie, w roku 2011 (początek mojego urzędowania) w  siedemnastu  był całkowity lub w ogromnej części brak  kanalizacji: Maryno, Cudnów, Słupica, Piotrowice, Aleksandrów, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Wrzosów, Siczki, Antoniówka, Groszowice, Myśliszewice, Lasowice, Dawidów, Rajec Poduchowny, Jedlnia-Letnisko (cała strona południowa, oraz inne części Jedlni). Udało się zaprojektować niemal 170 km sieci kanalizacyjnej, dzięki której będziemy mogli podłączyć niemal wszystkich mieszkańców gminy. Pierwsze kilometry kanalizacji są już realizowane. To dalszy ciąg inwestycji, o których szczegółowo informowałem i w kadencji 2018-2023 będą przedstawiane tutaj:

 1. Uruchomienie studni (ujecia wody) w Marynie.
  Studnia została wykonana w latach 80-tych. Poczyniłem starania do pozyskania pełnej dokumentacji z archiwum. Aktualnie jesteśmy na etapie badania wody oraz sporządzania niezbędnych dokumentów (operat wodno-prawny) do uruchomienia studni, co pozwoli na wyeliminowanie niedoborów dostaw wody dla mieszkańców.
 2. Drugie planowane ujęcie wody powinno być zlokalizowane w Siczkach ze względu na bardzo dobre pokłady wód w tym rejonie. To pozwoli na zasilenie powstającego dużego osiedla w tej miejscowości i odciążenie ujęcia wody w Aleksandrowie. Trzeba przyznać, że budowa w przeszłości trzech ujęć wody w jednym miejscu była ogromnym nieporozumieniem. Dlatego w tej kadencji zamierzam ten stan rzeczy zmienić.