Aktualności

Piotr Leśnowolski złożył ślubowanie

Podczas drugiej sesji Rady Gminy wójt Piotr Leśnowolski został uroczyście zaprzysiężony. Sesję otworzyła Przewodnicząca Bożena Grad. W imieniu Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Mirosławy Kwiatkowskiej wręczyła wójtowi zaświadczenie o wyborze jego osoby na funkcję włodzarza gminy. Następie wójt Piotr Leśnowolski słowami roty: „Obejmując urząd Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”, złożył uroczyste ślubowanie.

Czytaj dalej

Podziękowanie!

urnaDziękuję wszystkim Wyborcom za oddane na mnie głosy. Nie zawiodę Państwa zaufania. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom zaangażowanym w trudną i ciężką kampanię wyborczą. Gratuluję pani Renacie Pasek wyniku. Teraz czas na spokój i 4 lata zgodnej współpracy oraz ciężkiej pracy na rzecz naszej Gminy i jej Mieszkańców!

Z wyrazami szacunku,

Piotr Leśnowolski

Dlaczego 30 listopada warto zagłosować na wójta
Piotra LEŚNOWOLSKIEGO:

urna

  • Po nieustających konfliktach potrzebujemy wreszcie zgodnej współpracy pomiędzy wójtem, a Radą Gminy. Wybrana przez Państwa Rada Gminy z większością jaką tworzy ośmioro radnych z mojego komitetu wyborczego, gwarantują wreszcie spokojną i merytoryczną pracę.
  • Przekazałem Państwu folder podsumowujący moją kadencję: materiał oparty na danych liczbowych i dokumentacji zdjęciowej. To prezentacja mojej osoby w świetle faktów: zrealizowanych inwestycji, zmniejszonego zadłużenia, rozpoczętych zadań i realnej perspektywy na najbliższe lata w odniesieniu do nowego budżetu unijnego. Gmina potrzebuje dobrego i sprawdzonego gospodarza.
  • Nie mamy czasu by zaczynać wszystko od początku. Powinniśmy dokończyć rozpoczęte projekty i realizować przedstawiony program. Nie czas na zmiany. Czas na dobrą kontynuację.
  • Jestem wiarygodny i przewidywalny. Moja kadencja była transparentna, wolna od afer, nadużyć i drążącego samorządy nepotyzmu. Jestem gwarantem praworządności i należytego dbania o interes społeczny mieszkańców naszej gminy.
  • W przeciwieństwie do kontrkandydatki, jasno deklarowałem: nie było i nie będzie kosztownego stanowiska wicewójta, nie możemy sobie pozwolić na powtórkę z historii. Nie czas na personalne rewolucje w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach. Osoby sprawdzone niech spokojnie kontynuują swoją pracę.
  • Nie licytuję się na obietnice wyborcze bez pokrycia. Obiecać można wszystko, zwłaszcza podczas spotkania w cztery oczy „przy furtce”. Trudniej jest wywiązać się z deklaracji składanych publicznie podczas spotkań wyborczych. Ja takie zorganizowałem dla każdego okręgu wyborczego i przedstawiłem na nich rozliczenie minionego okresu oraz konkretny program na przyszłość. Jeżeli jestem dziś wzywany do debaty, przypomnę, że na żadnym z ośmiu spotkań Pani Pasek się nie pojawiła. Sama przed pierwszą turą nie zorganizowała żadnego spotkania z Mieszkańcami i dziś usilnie próbuje nadrobić stracony czas. Natomiast wiele debat z udziałem Pani Pasek jako radnej na sesjach Rady Gminy można dziś obejrzeć w internecie – jej wystąpień pełnych populizmu i uwag pozbawionych merytorycznej treści. Mam nadzieję, że Rada Gminy w nowym składzie wreszcie uspokoi oraz uporządkuje przebieg prowadzonych sesji i zmieni retorykę narzuconą przez moją kontrkandydatkę.
  • Mam duże doświadczenie ekonomiczne, a podczas mojej kadencji i niezliczonej ilości spotkań zdobyłem doświadczenie samorządowe. Podczas pełnienia funkcji wójta nawiązałem ścisłą współpracę z wieloma osobami i instytucjami, które teraz pomogą mi dokończyć rozpoczęte inwestycje i zrealizować przedstawione zamierzenia. Nie muszę już tracić czasu na wyważanie otwartych drzwi.
  • Jestem bezpartyjny i nie mam żadnych zobowiązań wyborczych. Jestem kandydatem na wójta z komitetu zarejestrowanego w Jedlni-Letnisko, a nie jak komitet Pani Renaty Pasek „Czas na Zmiany” w Radomiu, w domu wicewójta gminy Stromiec. Nikomu nie muszę się za nic odwdzięczać, nikt nie będzie mi nic narzucał i mną manipulował – jestem niezależny.
  • Powstaje pytanie, czy ktoś nie stoi za Renatą Pasek. Wiemy, że jako radna ściśle współpracowała ze skazanym prawomocnym wyrokiem byłym wójtem, zostając radną z jego komitetu „Uczciwi na start”. Piastowała ważne funkcje w Radzie Gminy w okresie, gdy zaciągano nowe długi i wypłacano gigantyczne nagrody, a jako członek komisji rewizyjnej wnioskowała o udzielenie absolutorium byłemu wójtowi za rok 2010, rozliczając tym samym te wszystkie nadużycia. Nie jest zatem osobą wiarygodną i zasługującą na społeczne zaufanie, niezbędne do sprawowania funkcji wójta.
  • Przez ponad trzyletnią skróconą kadencję, zdążyliście mnie już Państwo poznać. Można mnie darzyć sympatią, bądź nie. Podejmowanie różnych, czasami trudnych decyzji, często budzi kontrowersje. Taka jest jednak rola urzędującego wójta. Warto więc spojrzeć na swój wybór z należytym dystansem i obiektywną oceną minionego okresu. Wybrać osobę sprawdzoną.

Proszę o Państwa głos.

Piotr Leśnowolski

Podziękowanie

rdgSzanowni Wyborcy – Mieszkańcy Gminy Jedlnia-Letnisko!

Bardzo dziękujemy za udział w niedzielnych wyborach samorządowych i głosy oddane na kandydatów z naszego Komitetu Wyborczego. Dzięki Wam osiągnęliśmy ogromny sukces i w piętnastoosobowej Radzie Gminy będziemy reprezentowani przez ośmioro radnych: Mieczysława Kaima, Monikę Ciupińską, Jana Krakowiaka, Monikę Dąbrowską, Beatę Bartkiewicz, Katarzynę Baran, Bożenę Grad, Piotra Piasecznego.

Dziękujemy także wszystkim tym, którzy w wyborach na wójta gminy oddali głos na naszego kandydata Piotra Leśnowolskiego. Ufamy, że w drugiej turze, ponownie pójdziecie Państwo do urn wyborczych, by poprzeć jego osobę. 30 listopada każdy głos będzie bardzo ważny i mamy nadzieję zadecyduje o końcowym sukcesie. Piotr Leśnowolski będzie miał konstruktywne wsparcie większości, a jego wybór zakończy ciągnące się męczące mieszkańców spory w samorządzie. Spokój i stabilizacja, przy jednoczesnej stałej kontroli władzy wykonawczej, to gwarancja, że najbliższe 4 lata nie będą zmarnowane na kłótnie. Całą energię trzeba poświęcić na modernizację gminy i poprawę jakości życia mieszkańców.

Gratulujemy także radnym wybranym z innych Komitetów Wyborczych. Mamy nadzieję, że w Radzie Gminy uda nam się podjąć zgodną współpracę, która będzie służyła Mieszkańcom całej naszej gminy.

Naszych Wyborców pragniemy zapewnić, że nie zawiedziemy, a rzetelną pracą w Radzie Gminy spłacimy kredyt zaufania udzielony nam w niedzielnym głosowaniu.

KWW Razem dla Gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jedlnia-Letnisko!

WójtKilka dni temu do Państwa domów trafił folder podsumowujący moją kadencję na stanowisku wójta gminy Jedlnia-Letnisko. Kadencję skróconą przez fakt, iż najpierw musiałem stoczyć sądową walkę z niepraworządnością poprzedników, których ostatecznie sąd skazał prawomocnym wyrokiem za znane Państwu zapewne nadużycia. Wyżej wymieniona publikacja w treści, obrazach i liczbach dokładnie przedstawia obecny stan gminy oraz moją ponad trzyletnią pracę. Mam nadzieję, że jednocześnie jest potwierdzeniem tego, że jestem dobrym gospodarzem i że faktycznie Razem Zmieniamy Gminę.

Ufam, że podzielacie Państwo moje zdanie – razem zmieniamy na lepsze. Systematycznie zmniejszane zadłużenie, wykonane i będące w trakcie realizacji inwestycje, zwłaszcza w infrastrukturę m.in. oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, drogi, chodniki, oświetlenie, boiska sportowe i place zabaw, wybudowane dzięki dobrze gospodarowanemu budżetowi i pozyskanym środkom zewnętrznym, przyczyniają się do stałej poprawy życia nas wszystkich – mieszkańców naszej gminy.

Co do mojej osoby. Stare przysłowie mówi, że ten się nie myli, kto nic nie robi. Przy wielu podjętych w tak krótkim czasie działaniach w różnych obszarach, nie sposób pewnie było uniknąć jakiś niedociągnięć. Dla wielu osób odsuniętych od wygodnych stanowisk i ogromnych nagród pieniężnych, każdy drobiazg stał się powodem do nieuzasadnionej merytorycznie krytyki i wściekłego ataku na moją osobę. Na te zaczepki odpowiadałem jednak rzetelną pracą, konkretnym działaniem i kolejnymi zrealizowanymi inwestycjami. Państwa ocenie pozostawiam to, czy z tej konfrontacji wyszedłem zwycięsko.

Jak w każdej kampanii wyborczej byliście Państwo ostatnio zarzucani ulotkami, obietnicami i deklaracjami moich kontrkandydatów. Ja, swoją kampanię wyborczą rozpocząłem ponad trzy lata temu, tuż po objęciu funkcji wójta naszej gminy. Jej motywem przewodnim stała się uczciwa praca, wykonywana starannie i z pełnym poświęceniem każdego dnia. Przedstawiony Państwu teraz m.in. we wspomnianym opracowaniu program wyborczy, oparłem dzięki temu wyłącznie na realnych wartościach i rozpoczętych przeze mnie konkretnych działaniach oraz obiektywnej ocenie możliwości wynikającej ze zdobytego samorządowego i ekonomicznego doświadczenia.

Zachęcam do udziału w niedzielnym, tak ważnym dla najbliższej przyszłości naszej gminy, głosowaniu. Nie czas na personalne eksperymenty i zmiany, które pod nowym szyldem doprowadzą do powrotu starego układu władzy. Postawcie Państwo na dobrą kontynuację oraz uczciwego i sprawdzonego w działaniu gospodarza. Proszę o Państwa poparcie.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Leśnowolski

Sprawozdanie i program wójta Piotra Leśnowolskiego

katalog_www-page-001Do Państwa domów dotarł już folder, w którym prezentujemy dotychczasowe osiągnięcia wójta Piotra Leśnowolskiego, a także nasz program. Wójt Piotr Leśnowolski przez 3 lata osiągnął bardzo wiele. Zresztą sami Państwo zobaczcie. Kto jeszcze nie miał okazji, to zachęcamy do przeczytania folderu. Mamy nadzieję, że jego lektura oraz refleksja pomogą Państwu w ostatecznym zdecydowaniu na kogo oddać swój głos 16 listopada. Aby przeczytać sprawozdanie należy kliknąć TU.

O modernizacji ulicy Radomskiej

RadomskaW związku z tym, że niektórzy chcą za wszelką cenę zafałszować rzeczywistość i fakty dotyczące prowadzonej właśnie modernizacji ulicy Radomskiej, zachęcamy Państwa do przeczytania kilku archiwalnych tekstów na temat tej inwestycji. Osobiste zaangażowanie wójta Piotra Leśnowolskiego w tę inwestycję jest bezsprzeczne i oczywiste. Należy się cieszyć z faktu, że przygotowany przez naszą gminę projekt, dzięki staraniom wójta Piotra Leśnowolskiego, jest realizowany w tym roku. To, że nie obciąża on budżetu gminy świadczy tylko o tym, że wójt Leśnowolski jest dobrym gospodarzem, który stara się ściągnąć do gminy inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców i jednocześnie te inwestycje nie są obciążeniem dla napiętego budżetu gminnego. Fakt, że w latach, w którym Samorząd Województwa Mazowieckiego miał ogromne trudności finansowe z racji „janosikowego”, dzięki staraniom  wójta mamy modernizowaną Radomską jest tylko dodatkowym argumentem przemawiającym za Piotrem Leśnowolskim. Konkurencja jak widać nie zna realiów i nie może przeboleć tego faktu, więc próbuje w swoim przekazie zafałszować rolę wójta w pozyskaniu tej inwestycji. Już niedługo Radomska będzie odwodniona, będą nowe chodniki i nowy asfalt. To chyba najbardziej boli politycznych oponentów… Zachęcamy do przeczytania artykułów (linki po rozwinięciu). Niebawem wójt na swoim blogu przedstawi jeszcze raz informację w tej sprawie.

Czytaj dalej

Dr n. med. Maciej Nowak popiera Wójta Leśnowolskiego

Dr n. med. Maciej Nowak. Starszy wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Od 2011 r. do chwili obecnej pełni funkcję Mazowieckiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Periodontologii. Jest autorem i współautorem licznych publikacji, podręczników, opracowań, wystąpień i wykładów. Był promotorem i recenzentem wielu prac naukowych. Odznaczony Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (2010) oraz brązowym medalem za długoletnią służbę (2010). Urlopy i weekendy spędza na swojej działce w Jedlni-Letnisku. Materiał stanowi własność Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Gminy i podlega ochronie prawnej.