Będzie ośrodek zdrowia w Groszowicach

SzZachęcamy do przeczytania informacji wójta Piotra Leśnowolskiego na temat planowanej filii ośrodka zdrowia w Groszowicach.

Podczas kampanii wyborczej w roku 2010 mieszkańcy Groszowic, Myśliszewic, Dawidowa, Antoniówki i Rajca Poduchownego prosili mnie o zorganizowanie punktu medycznego – filii ośrodka zdrowia w Groszowicach, w budynku po byłej kaplicy. Jak obiecałem, tak też przystąpiłem do działania w tym zakresie. Wystąpiłem do Rady Gminy z propozycją wprowadzenia do budżetu na rok 2012 zadania opracowania dokumentacji. Radni wyrazili wówczas zgodę, Urząd Gminy opracował dokumentację, uzyskując wszelkie pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę. Zadnie to umieściłem w projekcie budżetu na rok 2014. Przeznaczając na ten cel na rozpoczęcie prac kwotę 100 000 zł, kolejne 80 000 zł zostało zapisane w budżecie Ośrodka Zdrowia w Jedlni-Letnisko. Niestety w grudniu 2014 roku grupa radnych: Maciej Frączek, Zbigniew Spasiński, Bogdan Sikora, Krzysztof Wrochna, Renata Pasek, Tadeusz Kuropieska, Waldemar Lewandowski, Robert Borkowski, uznali, że organizacja filii ośrodka zdrowia w Groszowicach jest niepotrzebna i zdjęli zdanie z budżetu 2014 roku. Fakt ten odnotowany jest na nagraniu z posiedzenia sesji oraz w protokole. Polityczna decyzja zapadła zapewne po przemyśleniu wskazanej grupy radnych, że dla nich politycznie jest niewskazane, bym to ja organizował ośrodek zdrowia w Groszowicach. Urząd poniósł koszty w wysokości ok. 12 000 zł. Dlaczego więc wyrazili zgodę na wykonanie dokumentacji? Bo zbyt późno zorientowali się, że politycznie jest to dla nich niewygodne. To jest kuriozalne, że ktoś kalkuluje politycznie, a nie według potrzeb i oczekiwań mieszkańców!!! To jest chyba ewenement w kraju, że radny (Waldemar Lewandowski), wybrany przez swoich wyborców do działania dla ich dobra, głosuje za zdjęciem z budżetu tak społecznie ważnego zadania na swoim wyborczym terenie. Z uwagi na to dalej uważam, że inwestycja ta jest niezbędna dla Groszowic, nie tylko ja, ale i wielu mieszkańców, chciałem potwierdzić, i udowodnić radnemu Lewandowskiemu i grupie radnych, że ośrodek zdrowia w Groszowicach to nie element kampanii wyborczej, ale są to realne potrzeby mieszkańców. Tylko w Groszowicach po Mszach św. w dniu 15.08 i 17.08 młodzież zebrała ponad 570 podpisów mieszkańców potwierdzających konieczność powstania takiego punktu.
Utwierdzając się w przekonaniu, że powstanie filii ośrodka zdrowia w Groszowicach jest koniczne, na sesję w dniu 29 sierpnia, zwołaną na mój wniosek, do porządku obrad wprowadziłem punkt dotyczący zmian w statucie, bo trzeba utworzyć dwie filie: w Groszowicach i w Słupicy. Dyskusja była burzliwa, jak zwykle najwięcej do powiedzenia w stylu „po co to komu potrzebne” miał przewodniczący Tadeusz Kuropieska i radny z okręgu Myśliszewice, Groszowice-Waldemar Lewandowski – dalej zdecydowanie przeciwny utworzeniu filii w Groszowicach.
Wśród grupy radnych sprzeciwiających się budowie filii ośrodka zdrowia w Groszowicach są tacy, którzy chcą rządzić naszą gminą, zmuszony jestem niejako ostrzec Państwa i oświadczyć z całą stanowczością, że jeśli zagłosujecie Państwo na te osoby – prawdopodobnie filia ośrodka zdrowia w Groszowicach nigdy nie powstanie, bo ci sami ludzie swoimi dotychczasowymi działaniami pokazali, jaki jest ich stosunek do tej inicjatywy. A są to:

– Renata Pasek – kandydatka na wójta i radną gminy z Komitetu „Czas na zmiany” (wcześniej była radną z komitetu Uczciwi na start Dariusza Rzeczkowskiego i zajmowała wówczas funkcję Wiceprzewodniczącej Rady oraz przewodniczącej Komisji budżetowej)

– Waldemar Lewandowski – kandydat na radnego Rady Gminy

– Tadeusz Kuropieska – kandydat Prawa i Sprawiedliwości na radnego Rady Gminy (z terenu Siczki, Antoniówka)

Poniżej zamieszczam skan projektu ośrodka w Groszowicach.

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy

Piotr Leśnowolski

 thumb.html

thumb.html 1