Sprawozdanie wójta o stanie gminy

Już na początku kadencji założyłem, że mieszkańcy gminy powinni mieć rzetelne informacje o finansach gminy. Stąd pomysł pisania rocznych sprawozdań w sposób czytelny dla każdego mieszkańca. Każdego roku przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu, który w całości dostępny jest na stronie internetowej  Urzędu Gminy w zakładce BIP. W każdej chwili możecie Państwo do niego zajrzeć sprawdzić wszystko co dotyczy finansów gminy, inwestycji czy innych obszarów jej działania. Raporty – jak wspomniałem, są dokumentem uproszczonym, a tym samym bardziej czytelnym.

za lata 2011-2014 (opracowanie własne)
za rok 2015 (źródło jedlnia.pl)

za rok 2016 (źródło jedlnia.pl)