Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi wraz z budową chodnika Groszowice Wrzosów – Myśliszewice (nad lasem do cmentarza)

Jest to odcinek drogi od skrzyżowania w Groszowicach do Wrzosowa.Wykonana została dokumentacja techniczna uwzględniająca także wybudowanie chodnika dla pieszych.  Kolejny  odcinek drogi – nad lasem w kierunku cmentarza jest może niezbyt długi, ale bardzo ważny z punktu widzenia komunikacyjnego. Łączy bowiem Wrzosów oraz Groszowice z cmentarzem, a następnie z Piotrowicami i Jedlnią-Letnisko. Bardzo ważna inwestycja, gdyż po jej zrealizowaniu będę się starał o zmianę trasy linii 26 – przedłużenia  do cmentarza, by następnie autobus wracał nad lasem i odcinkiem drogi przez Groszowice do Radomia.  Ten odcinek drogi wymaga również wykonania oświetlenia. Podbudowa drogi „nad lasem” została wykonana w 2016 roku. Do wykonania pozostała nawierzchnia w postaci nakładki asfaltowej.