Poprawa bezpieczeństwa pieszych na odcinku drogi 737 Siczki – Antoniówka

Na stronie internetowej Urzędu Gminy w artykule z dnia 20.10.2015 roku, przy okazji uroczystego otwarcia w dniu 16 października 2014 roku, zmodernizowanej ul. Radomskiej możemy przeczytać: „Podczas piątkowej uroczystości wójt gminy Jedlnia-Letnisko Piotr Leśnowolski i dyrektor MZDW w Warszawie Zbigniew Ostrowski, podpisali porozumienie dotyczące realizacji kolejnej inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej w Siczkach w celu poprawy bezpieczeństwa i lepszego skomunikowania tej miejscowości z centrum gminy. W ramach zadania zmodernizowane zostanie około 1 km drogi, powstanie chodnik, planowana jest również przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania ul. Radomskiej z drogą wojewódzką nr 737. W miejscu skrzyżowania powstanie  rondo, które znacznie spowolni ruch w tym rejonie, a wyjazd z Siczek czy Jedlni-Letnisko w kierunku Radomia czy Kozienic stanie się bardziej bezpieczny. Wartość dokumentacji projektowej tej inwestycji wynosić będzie około 160 000 złotych i stanowić będzie wkład własny gminy Jedlnia-Letnisko w jej realizację. Przewidywany koszt inwestycji to ok. 9 milionów złotych. To kolejny przykład starań wójta w poprawę wizerunku naszej gminy i bezpieczeństwa jej mieszkańców.” kliknij tutaj

Mimo, że był to okres przedwyborczy, to obietnica złożona mieszkańcom była przeze mnie potraktowana bardzo poważnie – tak jak wszystkie inne. Tuż po wyborach rozpocząłem rozmowy na temat podpisania porozumienia w sprawie tej bardzo ważnej inwestycji z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy – szczególnie Siczek. Już we wrześniu 2015 roku na podstawie porozumienia z MZDW w Warszawie, podpisałem z Biurem Projektowym umowę  na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy odcinka drogi od obwodu drogowego w Siczkach (od początku zabudowy gminy Jedlnia-Letnisko od strony Pionek) do przystanku autobusowego w Siczkach (w stronę Radomia) o długości 998 m.b. wraz ze skrzyżowaniem, w miejscu którego powstanie rondo, obiektem mostowym w Siczkach, oraz ciągiem pieszym i rowerowym na całej długości projektowanej przebudowy, jak również z chodnikiem od parkingu leśnego do wysokości obwodu drogowego (w stronę Kozienic). Dokumentacja jest gotowa do rozpoczęcia realizacji zdania.