Regulacja stanów prawnych gruntów niezbędnych do podjęcia inwestycji drogowych oraz infrastrukturalnych na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dróg znajdujących się w pasie kolejowym

 1. Antoniówka, (dz. 1323) plac zabaw
 2. Antoniówka, (dz. 21/30)
 3. Antoniówka, (dz. 22/1)
 4. Antoniówka, (dz. 70/5)
 5. Groszowice, (dz. 293/2) parking
 6. Groszowice, (dz. 298/33)
 7. Groszowice, (dz. 298/4) boisko szkolne
 8. Groszowice, (dz. 298/36) boisko szkolne
 9. Groszowice, (dz. 296/2) pod chodnik
 10. Groszowice, (dz. 397/7;292/10)
 11. Jedlnia-Letnisko, (dz. 1846)
 12. Jedlnia-Letnisko, (dz. 245/15, 250/2)
 13. Jedlnia-Letnisko, (dz. 778/2 – targowisko)
 14. Jedlnia-Letnisko, ul. Aleksandrowska
 15. Jedlnia-Letnisko, ul. Bracka
 16. Jedlnia-Letnisko, ul. Górna
 17. Jedlnia-Letnisko, ul. Konopnickiej
 18. Jedlnia-Letnisko, ul. Malinowa
 19. Jedlnia-Letnisko, ul. Nadrzeczna
 20. Jedlnia-Letnisko, ul. Osiedlowa
 21. Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 90a
 22. Jedlnia-Letnisko, ul. Reymonta (dz. 581/3)
 23. Jedlnia-Letnisko, ul. Tartaczna
 24. Jedlnia-Letnisko, ul. Traugutta
 25. Jedlnia-Letnisko, ul. Wjazdowa
 26. Jedlnia-Letnisko, ul. Złota (dz.1482/11)
 27. Myśliszewice, ul. Diamentowa
 28. Piotrowice, (dz. 21/4)
 29. Piotrowice, (dz.21/20) pod odwodnienie
 30. Rajec Szlachecki (dz. 384/1)
 31. Sadków, ul. Platynowa
 32. Sadków, ul. Turkusowa
 33. Siczki, ul. Dębowa
 34. Siczki, ul. Jaśminowa
 35. Siczki, ul. Kwiatowa
 36. Siczki, ul. Lipowa
 37. Siczki, ul. Słonecznikowa
 38. Siczki, ul. Storczykowa
 39. Siczki, ul. Tulipanowa
 40. Wrzosów, (dz. 296/2)
 41. Wrzosów, ul. Na Skraju (dz. 139/20)
 42. Wrzosów, ul. Słoneczna
 43. Wrzosów, (dz.224/2) plac zabaw

W sumie do sierpnia 2018 roku gmina zawarła 42 akty notarialne z właścicielami gruntów, przejmując je nieodpłatnie, bądź dokunując zakupu na cel społeczny.

droga